برای اطلاع از قوانين و اهداف اين سايت بر روی منوی سمت چپ اين صفحه کليک نماييد.

پیشگفتار

این سایت ر راستای اهداف و ایده های دانشجویان مهندسی اقتصاد کشاورزی گرگان ساخته شده و توسط ورودی های 87 و 88 به راه انداخته شد.

در ضمن از اسامی کسانی که در ساخت این سایت نقش داشته اند می توانید با مراجعه به قسمت « بچه های اقتصاد » اطلاعات کسب نمایید.

تعریف

Jimdo:

کلمه ایست اشتقاقی که از کلماتی چون: جوانان، ایرانی ، ممتاز ، در و علوم تشکیل شده و سعی و تلاش خود را بر آن دارد تا گروهی بزرگ و ممتاز در دانش کشاورزی برای سرافرازی ایران عزیز در بخش مدیریت کشاورزی فراهم نماید، لذا از کلیه ی دوستان که مایلند در این حرکت عظیم با ما سهیم باشند دعوت به عمل می آوریم. علاقه مندان می توانند در بخش « تماس با ما » علاقه خود را نسبت به همکاری ابراز نمایند.